آزاده نیوز تاریخ افتتاح:12/11/1390 هدف: انعكاس اطلاعات و اخبار مربوط به ازادگان و گسترش فرهنگ ایثارگری در جامعه استراتژی: تببین و تبلیغ اصول و آرمانهای انقلاب،امام و رهبری مواضع سیاسی: مستقل با عشق به ایران و در خط ولایت http://azadenews.mihanblog.com 2020-05-30T17:37:57+01:00 text/html 2017-12-25T08:14:41+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی اخبار و اطلاعات مربوط به ایثارگران http://azadenews.mihanblog.com/post/1352 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این وبلاگ دیگر فعال نخواهد بود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به ایثارگران و آزادگان به وبلاگ ایثارگران مراجعه فرمایید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>وبلاگ ایثارگران</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://isarnews.blogfa.com/" target="" title=""><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><b>http://isarnews.blogfa.com/</b></font></a></div> text/html 2017-12-22T16:17:19+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی ماده ۶۶ قانون جامع حمایت از اسثارگران http://azadenews.mihanblog.com/post/1350 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;"><b style=""><font color="#ff0000">ماده۶۶ ـ قانون جامع حمایت از ایثارگران</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; text-align: justify;"><b style=""><font color="#ff0000"><br></font></b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">&nbsp; &nbsp;بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه‌ دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.&nbsp;</font></span> </div> text/html 2017-12-22T16:04:17+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی اعطای امتیاز ویژه به سربازان وظیفۀ دوران دفاع مقدس http://azadenews.mihanblog.com/post/1349 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000"><b>اعطای امتیاز ویژه به سربازان وظیفۀ دوران دفاع مقدس</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">برای تمامی سربازان وظیفۀ ارتش جمهوری اسلامی ایران که در دوران دفاع مقدس سابقۀ حضور در جبهه ، جانبازی و یا آزادگی دارند کارت ایثار صادر می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">کارت ایثار به عنوان سند حضور رزمندگان در جبهه و تجلیل از سربازان سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">دارندگان کارت ایثار که مجموع عدد درصد جانبازی و مدت حضور آنان در جبهه به 30 ماه برسد ، از امتیازاتی از جمله معافیت فرزند از خدمت سربازی و معافیت‌های مربوط به پرداخت حق بیمه و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">مشخصات سربازان وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس همراه با مدت زمان حضور آنها&nbsp; در جبهه‌های حق علیه باطل در پایگاه اطلاع رسانی ارتش به آدرس <b>:&nbsp;</b></font><a href="WWW.AJA.IR" target="" title=""><b>WWW.AJA.IR</b></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;</b>قرار می‌گیرد</font></div><div><br></div> text/html 2017-12-21T09:14:49+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی پروانه کسب ایثارگران http://azadenews.mihanblog.com/post/1346 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000" style="" size="5"><b>پروانه کسب ایثارگران</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="4">&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1 -دریافت معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شیراز و مراجعه به سازمان صنعت معدن و تجارت .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2 -صدور معرفی نامه از سازمان صنعت معدن وتجارت و ارجاع به اتحادیه صنفی ذیربط.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">3 -ثبت نام اینترنتنی متقاضی در سایت ایرانیان اصناف با عنوان ایثارگری به آدرسir.iranianasnaf.wwwو&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تشکیل پرونده صنفی در محل اتحادیه.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-12-21T09:00:44+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی تمام جانبازان تسهیلات مسکن دریافت می کنند http://azadenews.mihanblog.com/post/1345 <header style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; box-sizing: border-box; padding: 10px 5px; text-align: justify;"><hgroup style="text-shadow: none; padding: 0px; margin: 0px;"><h1 style="margin: 0px; font-family: BMitra, Arial, tahoma; line-height: 24px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 18px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; text-shadow: none; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px;"><font color="#ff0000">تمام جانبازان تسهیلات مسکن دریافت می کنند</font></h1></hgroup></header><figure id="_gallery" class="float-l" style="display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10px; line-height: 15px; font-family: tahoma, arial; box-sizing: border-box; margin: 2px 6px 2px 3px; padding: 3px; position: relative; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-radius: 4px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 1px; overflow: hidden; max-width: 100%; float: left; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><a class="lightbox center" href="http://hayat.ir/cache/2/attach/201712/107688_3060628512_448_281.jpg" rel="image-alone" title="حیات" data-title="حیات" data-attach-id="107688" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration-line: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma; box-sizing: border-box; outline: 0px; border-width: 0px; transition: all 0.3s ease; display: block; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; overflow: hidden; text-align: center !important;"><img data-width="448" data-height="281" src="http://hayat.ir/cache/2/attach/201712/107688_3060628512_320_201.jpg" width="320px" height="201px" alt="معاون حقوقی بنیاد شهید در گفتگو با حیات: تمام جانبازان تسهیلات مسکن دریافت می کنند" style="max-width: 100%; vertical-align: bottom; border: 0px;"></a></figure><div style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><p dir="RTL" style="margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; box-sizing: border-box; text-shadow: none; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">سعید عندلیبی، معاون حقوقی بنیاد شهید در مورد حمایت ها و تسهیلات بنیاد شهید به <span style="background-color: rgb(255, 204, 102);">جانبازان 10 درصد</span> به حیات گفت: تا قبل از تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اعطای تسهیلات ناظر بر درصد جانبازی بود ولی قانون جامع خدمات رسانی&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-12-20T16:58:37+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی سود سهام شرکت خودکفایی آزادگان http://azadenews.mihanblog.com/post/1344 <div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">قابل توجه آزادگان عزیز!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">سود سهام شرکت خودکفایی بر اساس جدول زمانبدی ذیل پرداخت می شود:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">«جدول زمان بندی پرداخت سود سهام»</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">سهامداران محترم می توانند طبق جدول زمان بندی، با در دست داشتن کارت شناسایی ملی خود به کلیه شعب <span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">بانک صادرات</span> ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.</font></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/bl97y.jpg" alt=""></div> text/html 2017-12-20T09:13:25+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی کسری خدمت بسیج فعال http://azadenews.mihanblog.com/post/1343 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">شرایط و نحوه گرفتن کسری خدمت بسیج فعال:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">▪️دانش آموزان بسیجی به شرط همکاری منظم و فعالیت مستمر در بسیج و شرکت در برنامه های حفظ وانسجام بسیج و انجام ماموریت های محوله (‌ متناسب با میزان فعالیت تعیین شده در دستورالعمل های مربوطه ) برابر توضیحات زیر می توانند از مزایای کسر خدمت دوره نظام وظیفه بهره مند شوند :&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">۱ــ به بسیج دارای سابقه مسئولیت فرمانده حوزه ،&nbsp;</font></div> text/html 2017-12-20T07:03:55+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی هدیه ازدواج ایثارگران http://azadenews.mihanblog.com/post/1342 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000"><b>هدیه&nbsp; ازدواج ایثارگران&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">بر مبنای قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به كاركنان دولت ، كمك‌هزینه ازدواج برای&nbsp; ازدواج دائم مستخدم شاغل یا فرزند وی برای یك بار قابل اقدام خواهد بود. <span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">ماده49 قانون جامع</span>، دستگاه‌های اجرایی را موظف كرده برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یك نوبت هدیه ازدواج موضوع قانون فوق را به میزان دوبرابر پرداخت كنند. لذا پرداخت هدیه ازدواج در دستگاه‌های اجرایی برای ایثارگران و فرزندان آنان&nbsp; دو برابر سایرین به&nbsp; مبلغ<span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">24/656/000</span> ریال برای سال 95&nbsp; تعیین شده است. تمام ایثارگران مشمول ماده49 كه مستخدم دستگاه‌های اجرایی نیستند، پرداخت هدیه ازدواج آنان و فرزندانشان بر عهده بنیاد شهید است. این هدیه به جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و سابقه اسارت پرداخت خواهد شد. بنابراین تمام ایثارگرانی كه از تاریخ تصویب قانون جامع(91/10/2)&nbsp; كمك‌هزینه ازدواج را برابر مواد قانون جامع دریافت نكرده‌اند، می‌توانند مطالبات قانونی خود را از دستگاه‌های مربوطه تقاضا كنند.</font></div> text/html 2017-12-20T06:49:33+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی وام ازدواج ایثارگران: http://azadenews.mihanblog.com/post/1341 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">وام ازدواج ایثارگران:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان می‌دارد: تسهیلات بانکی(وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنها برای یک نوبت به میزان دوبرابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض‌‌الحسنه تعیین می‌شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">بند یك تبصره 29 قانون بودجه سال95، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یك از زوجین را از مبلغ 30 میلیون ریال به یكصد‌میلیون‌ ریال با دوره بازپرداخت 4ساله افزایش داده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">بنابراین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران مبلغ 200میلیون ریال تعیین می‌شود كه اگر زوجین از ایثارگران باشند جمعا مبلغ 400میلیون ریال وام ازدواج دریافت خواهند كرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">با عنایت به ماده50 قانون جامع، فرزندان جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد و فرزندان آزادگان بدون احتساب سنوات اسارت مشمول این تسهیلات می‌شوند و بنیاد شهید باید تمیهدات لازم را برای بهره‌مندی ایثارگران از این تسهیلات فراهم كند.</font></div> text/html 2017-09-18T15:30:11+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی تسهیلات مسكّن ایثارگران http://azadenews.mihanblog.com/post/1335 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; <font color="#ff0000">چگونگی دریافت تسهیلات مسكّن</font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">براساس &nbsp;فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به تمامی خانواده شهدا اعم از همسران، فرزندان و والدین شهدا و همچنین جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان جانبازان 70 درصد تسهیلات خرید یا ساخت مسکن تعلق می گیرد. همچنین بر اساس قانون الحاق این تسهیلات به کلیه جانبازان زیر 25 درصد با رعایت اولویت درصد از کارافتادگی تعلق می گیرد.</font></div> text/html 2017-09-16T15:39:40+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی آزاده سرافراز محمد قویدل نوری به یاران شهیدش پیوست. http://azadenews.mihanblog.com/post/1334 <span style="text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="4" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;آزاده سرافراز و جانباز دفاع مقدس ، <font color="#ff0000">محمد قویدل نوری</font> به یاران شهیدش پیوست.</font></span><div><br></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="4" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp;آزاده نیوز عروج این سرباز ولایت و پیشکسوت جهاد و شهادت را به جامعه بزرگ ایثارگری و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و غفران الهی مسئلت می نماید.</font></span></div> text/html 2017-09-12T05:12:55+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی سرنوشت پر ابهام کسر خدمت فرزندان ایثارگران! http://azadenews.mihanblog.com/post/1332 <div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; text-align: center; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; color: rgb(128, 128, 128);">مجلس خبر داد:</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 12px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; margin: 0px; line-height: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://shohadayeiran.com/fa/news/151197/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86" style="box-sizing: border-box; color: rgb(187, 0, 2); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal;">سرنوشت پر ابهام کسر خدمت فرزندان ایثارگران!</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(246, 246, 246); border: 1px solid rgb(229, 199, 199); color: rgb(53, 4, 0); font-stretch: normal; line-height: 16px; margin: auto auto 10px; overflow: hidden; padding: 8pt; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر به صورت مشروط تصویب شده به نوعی که اجرای آن مشروط به اذن فرماندهی کل قواست، بنابراین در هر حال اجرای این قانون نیازمند تایید ایشان است از این رو نمایندگان نمی‌توانند ستاد کل را اجبار به اجرای قانون کنند.</font></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; line-height: 23.3333px; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img align="left" class="news_corner_image img-responsive" src="http://shohadayeiran.com/files/fa/news/1396/6/19/174729_495.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></font></span><div align="justify" style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">&nbsp;علی‌اکبر کریمی سخنگوی فدراسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر، گفت: ستاد کل نیروهای مسلح باید به شکل رسمی و مشخص نحوه اجرای قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر را به مجلس اعلام کند، در حقیقت</font><font face="Tahoma, Arial" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</font></div></div> text/html 2017-09-11T02:56:05+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی چرا ماده 40 اجرا نمی شود؟ http://azadenews.mihanblog.com/post/1330 <div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4" color="#ff0000">عدم اجرای ماده 40 برای جانبازان و آزادگان</font></span></div><span style="text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="4">&nbsp; &nbsp;علیرغم ابلاغ ماده 40 متاسفانه تا کنون،سازمان بازنشستگی کشوری، همچنین بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح، به هیچ وجه ماده چهل قانون جامع را اجرا نکرده اند. و مبنای محاسبه حقوق جانبازان رو میانگین دوسال آخر خدمت می گیرند . و در جواب سوال جانبازان مبنی بر دلیل عدم اجرای قانون چیست میگوید . باید شکایت به کمیسیون ماده شانزده کنید ورای انفرادی بیاورید . حال سوال اینجاست چرا کمیسیون محترم ماده شانزده یک رای کلی صادر و برای تمام دستگاه های ماده دو و شرکتها و موسسات تابعه صادر وابلاغ نمی کند که این همه جانباز در برای گرفتن رای مثبت ...ماه ها از حقوق محققه خود عقب بماند و ماه ها در سیستم بروکراسی اداری سازمان متبوعش و کمیسیون بالاو پایین بشود .&nbsp;</font></span> text/html 2017-09-10T18:52:55+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی ماده 40 و افزایش 25 درصدی حقوق آزادگان عضو نیروهای مسلح http://azadenews.mihanblog.com/post/1329 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000"><b>دو پارامتر ماده 40</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;بر اساس ماده 40 قانون جامع ایثارگران ،نیروهای کادر آزاده و جانباز نیروهای مسلح حداقل 25 درصد به حقوشان اضافه خواهد شد.در این خصوص دو پارامتر جالب توجه دارد یکی اینکه حقوقشان با شاغلین سال تصویب (92) تطبیق داده میشود و دوم اینکه افزایش حقوق بازنشستگی شان برابر شاغلین خواهد بود و بزودی بدون مراجعه راسا توسط ساتا اقدام می کند و برنامه آن قبلا توسط مرکز عملیات آماده عملیات شده است . بجز ماده 40 در کشور هیچ جای کشور قانونی وجود ندارد که باز نشسته تا پایان ارتباط حقوقی با حقوق بروز شاغلی دریافت کند .</font></div> text/html 2017-09-10T09:38:02+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی فقط اطلاعات و اخبار در مورد آزادگان http://azadenews.mihanblog.com/post/1328 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b><font color="#ff0000"> فقط اطلاع رسانی در مورد آزادگان</font></b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با سلام و عرض ارادت خدمت دوستان آزاده، به اطلاع می رساند از این تاریخ به بعد مطالب مندرج در این وبلاگ(آزاده نیوز) صرفا اخبار و اطلاعات مربوط به آزادگان خواهد بود و از درج هر گونه مطالب غیر مرتبط اجتناب می گردد/</font></span></div> text/html 2017-09-08T09:26:23+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی عید اکمال دین و اتمام نعمت http://azadenews.mihanblog.com/post/1326 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(13, 126, 196); text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(13, 126, 196); text-align: center;"><span style="font-size: large;">علی در عرش بالا بی نظیر است</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(13, 126, 196); text-align: center;"><span style="font-size: large;">علی بر عالم و آدم امیر است</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(13, 126, 196); text-align: center;"><span style="font-size: large;">به عشق نام مولایم نوشتم</span><br><span style="font-size: large;">چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(13, 126, 196); text-align: center;"><strong><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 0);">‌عید غدیر پیشاپیش مبارک</span></strong></p> text/html 2014-12-16T12:21:29+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی وب سایت آزاده نیوز http://azadenews.mihanblog.com/post/1325 <a href=" http://azadenews.ir/" target="" title=""><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00484/qqh4yzqo8kv2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="6"><b>http://azadenews.ir/</b></font></div></a><a href=" http://azadenews.ir/" target="" title=""><div align="center"><br></div></a> text/html 2014-12-12T13:54:37+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی نامه آزادگان دزفول به دکتر رمضان http://azadenews.mihanblog.com/post/1290 <b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">برداشت از وبلاگ کادح دزفول</font></b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div class="tpost"><div class="titr1"> </div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div class="post"><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;">&nbsp; ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی و آرزوی سلامتی و قبولی طاعات</span><span style="font-size: large;"> و عبادات کلیه آزادگان سراسر کشور، به اطلاع میرسانیم که پیرو</span><span style="font-size: large;"> پیام آقای دکتر رمضان مدیرعامل شرکت خودکفایی آزادگان، ما</span><span style="font-size: large;"> نمایندگان&nbsp;</span><span style="font-size: large;">قانونی آزادگان دزفول ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای</span><span style="font-size: large;"> دکتر رمضان و&nbsp;</span><span style="font-size: large;">هیئت مدیره محترم بخاطر پیگیری مجدانه در خصوص</span><span style="font-size: large;"> روند ورود&nbsp;</span><span style="font-size: large;">شرکت های تابعه خودکفایی آزادگان به فرابورس ضمن</span><span style="font-size: large;"> گلایه مندی از روند بسیار کند این حرکت که مورد قبول هیچ کدام</span><span style="font-size: large;"> از آزادگان نمی باشد لذا ما <b>این روند کند را به حساب ضعف</b></span><b><span style="font-size: large;"> مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت می گذاریم</span></b><span style="font-size: large;"> لذا شایسته است که از این روند تجدید نظر نموده و مشکلات و</span><span style="font-size: large;"> موانع را هر چه سریع تر با تدبیر خویش و با حداقل زمان ممکن</span><span style="font-size: large;"> حل نموده و کلیه شرکت های تابعه و در آخر هلدینگ شرکت</span><span style="font-size: large;"> خودکفایی را به فرابورس برده تا آزادگان مظلوم بیش از این به زحمت نیفتاده و هر چه سریعتر به حق قانونی خودش برسند.</span></font></div> <p align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;">لذا ما آزادگان دزفول ضمن <b>محکوم کردن هر حرکتی که به ضرر و زیان سهام آزادگان منجر شود ،</b> متعقدیم که جهت رسیدن به حق قانونی خودمان جز با پیگیری های مجدانه و جلسات با آقایان مدیرعامل و هیئت مدیره بصورت مسالمت آمیز حل نخواهد شد. لذا از برادرانی که در این مسیر حرکت میکنند عاجزانه درخواست می نماییم که با همدلی و هماهنگی لازم پیگیر این گونه مسایل باشیم.</span></font></p> <p align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;">و من الله التوفیق</span></font></p> <p align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;">والسلام</span></font></p> <p align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;">نمایندگان قانونی آزادگان دزفول</span></font></p> <p align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large;">محمد حسن بخشوده ، غلامرضا علیپیشه</span></font></p></div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br> </font> text/html 2014-12-11T19:52:56+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی 30سال انتظار مادر ِ آزاده شهید http://azadenews.mihanblog.com/post/1273 <a href="http://www.farhangnews.ir/content/103216"><h1 class="title" style="width:47%;">پایان 30سال انتظار مادر شهید&nbsp;</h1><p><img src="http://s6.uplod.ir/i/00480/r6wgxm46hc7b.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p></a> <div class="lead" style="width:47%;" align="justify"> <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><b>خانواده شهید تازه تفحص شده آزاده «محسن رجبی» <br></b></font>ساعاتی پیش با حضور در معراج شهدای تهران بعد از 30 سال با پیکر شهیدشان دیدار کردند.<br><br></font></div><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><div class="body"><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="line-height: 1.538em;">به گزارش فرهنگ نیوز ، در این دیدار مادر و برادر شهید حضور داشتند و ساعتی را با پیکر شهید 20 ساله خود گذراندند. این شهید سه برادر دارد که یکی از آن‌ها چند سال پیش بر اثر سانحه‌ای فوت شده بود. پدر شهید نیز 14 سال پیش پس از سال‌ها انتظار دار فانی را وداع گفته و به سوی فرزندش پرکشید. شهید محسن رجبی در آخرین اعزام خود به همراه پدرش به عملیات بدر می‌رود و در این عملیات مفقود الاثر می‌شود. او پیش از اعزام به جبهه در کنکور سراسری رشته عمران قبول شد و قصد داشت پس از بازگشت از این عملیات درس خود را ادامه دهد اما در همین عملیات به فیض شهادت نائل شد.</span></font></div><div align="justify"><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">«شهید محسن رجبی» فرزند رجبعلی متولد 1343 در امیریه تهران است. او اعزامی از لشکر 27 محمد رسول الله(ص) تهران بود که در سال 1363 در عملیات بدر و در منطقه جزیره مجنون به اسارت نیروهای عراقی درآمده و در اسارت به شهادت رسیده است. پیکر مطهر این شهید والامقام از قبرستان الکرخ عراق بعد از گذشت 30 سال از شهادتش طی عملیات تفحص توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شد. عکس های مقداد مددی عکاس تسنیم از لحظه دیدار مادر و فرزند را در زیر می بینید.</font></div></div> </div>&nbsp; <a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298221-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title="> </a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298222-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title=">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298223-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title=">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298224-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title=">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298225-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title=">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298226-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title=">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298227-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title=">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298228-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title=">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298229-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title="> </a> <a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298230-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title="> <img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic_without_logo/public/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298230-1418279336.jpg?itok=XNh6vjhw" alt="پایان 30سال انتظار مادر شهید + تصاویر" title="پایان 30سال انتظار مادر شهید + تصاویر">&nbsp;</a><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-09/20/farhangnews_105182-298231-1418279336.jpg" rel="shadowbox[images3];title="> </a> text/html 2014-12-11T18:15:42+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی حقوق سهامدار http://azadenews.mihanblog.com/post/1274 <div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00480/o2nfuwwtu6wx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00480/z5aykz60padl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-12-11T15:48:28+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی تصاویر برگزیده از محبان اهل بیت http://azadenews.mihanblog.com/post/1271 <font color="#FF0000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)</font></b></font><br><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00480/3bac03b4qo9e.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00480/55hbh15jeke0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="373" hspace="0" vspace="0" width="535"><br><br></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00480/nsfjtn8v1m4y.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-12-11T05:34:08+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی درگذست حاج مصطفی مشهدی گل محمدی http://azadenews.mihanblog.com/post/1270 <p style="text-align: center;"><strong>وبلاگ آزادگان آذربایجان خبر داد:</strong><br></p><div align="justify">&nbsp;<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">باکمال تاسف وتاثر اطلاع یافتیم که </span></span></strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">آزاده گرامی حاج مصطفی گل محمدی </span></span></span></strong><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;">از آزادگان اردوگاه موصل 4 دعوت حق را لبیک و به دیدار حق شتافت .<font color="#330099">آزاده نیوز این مصیبت را به خانواده محترم و عموم آزادگان تسلیت عرض نموده و برای این برادر عزیز آمرزش و غفران مسئلت دارد.</font></span></span></strong></strong></span><br><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"></span></span></strong></strong></span></div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><font color="#330099"><br></font></span></span></strong></strong></span><div align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"><font color="#330099"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00480/4jqfh7ds2x9f.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="773" hspace="0" vspace="0" width="553"></font></span></span></strong></strong></span><br><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-large;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: arial,ans-serif; font-size: large;"></span></span></strong></strong></span></div> text/html 2014-12-10T19:34:56+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی مبارزه با فساد http://azadenews.mihanblog.com/post/1269 <font color="#FF0000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>چرا اقدام قاطع و اساسی صورت نمی گیرد؟</b></font><br><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00479/vdkfa8eiyjhr.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2014-12-10T18:02:55+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی از گفتگو استقبال می کنیم http://azadenews.mihanblog.com/post/1268 <img src="http://s6.uplod.ir/i/00479/94lssie6xybo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-12-10T17:38:04+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی آیا تجمع یک پوشش است؟ http://azadenews.mihanblog.com/post/1267 <br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00479/rdle4qlit326.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2014-12-10T16:53:03+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی صلاح سهامداران را فدای سرعت نخواهم کرد http://azadenews.mihanblog.com/post/1266 <div class="headcontent" align="justify"> <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="contentheading" width="100%"> <b><font color="#FF0000">مدیرعامل شرکت خودکفایی: صلاح سهامداران را فدای سرعت نخواهم کرد</font></b></span><b><font color="#FF0000"></font></b><br></font> </div><div align="justify"><br></div><hr align="justify"><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s5.picofile.com/file/8156395334/%D8%A8%D9%82%D9%81%D8%BA%D8%B9.jpg" alt="" align="left" border="0" height="173" hspace="0" vspace="0" width="372"></font></p><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="FA">ضمن عرض تسلیت پیشاپیش به مناسبت ایام اربعین حسینی و آرزوی قبولی عزاداری های همه سوگواران آن امام هدی، با گذشت یک هفته از جنجال آفرینی جمعی از سهامداران که داعیه دلسوزی نسبت به سهام و اموال آزادگان را دارند، لازم دیدم تا علی رغم میل باطنی مواردی چند را جهت تنویر افکار عموم سهامداران عزیز بیان دارم .<a name="_GoBack"></a></span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="FA"> </span></font></p><div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%;" lang="FA">از آنجا که ظاهرا انگیزه اصلی تجمع در محل شرکت، "اعتراض به عدم ورود شرکت خودکفایی به بورس" در مهر ماه سال جاری بود، توجه عزیزان را به روند اقدامات و</span></font> </p> text/html 2014-12-10T05:36:51+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی سریال دولت مخفی ؛از واقعیت تا تحریف http://azadenews.mihanblog.com/post/1263 <div align="justify"><font color="#FF0000" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>تحریف واقعیات دوران پرافتخار اسارت در سریال دولت مخفی</b><font color="#000000"><br></font></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00478/8532vjirdjbg.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font color="#FF0000" size="3">نعل وارونه در سریال دولت مخفی<br><font color="#000000">ساخت فیلم و سریال ها،بدون توجه به واقعیات ملموس دفاع مقدس و سندهای زنده ی آن که رزمندگان،جانبازان و آزادگان هستند،نه تنها گامی در راستای نشر و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت محسوب می شود،بلکه با چشم بستن بر روی واقعیات و به تصویر کشیدن آن بر اساس اوهام و تخیلات فردی،نتیجه ای جز تحریف واقعیات این دوران پر افتخار و مخدوش کردن برگهای زرین ملت ایران،در بر نخواهد داشت.<br>اکنون که آزادگان زنده هستند و شاهد تغییر و دستکاریِ مهمترین رخدادهای زندگی و لحظات طلایی دوران عمر خویش به دلخواه فرد یا افرادی با اهداف نامشخص هستند،حالا با گذشت چند دهه ی دیگر و سر آمدن عمر این سرمایه های ملی و اسلامی،قرار است چه مصیبت هایی در تحریف دوران دفاع مقدس اتفاق بیفتد؟.<br>آنچه در این سریال در باره آزادگان به تصویر کشیده شده است،کمترین شباهتی به حوادث و اتفاقات اردوگاههای اسرای ایرانی در عراق ندارد و تنها و تنها زاییده ذهن کارگردان و سازندگان این سریال است.<br>تصویری تاریک،پر تنش،همراه با درگیری های متعدد،بی توجهی به عبادات،نزاع بر سر غذا و غیره،آیا این چیزی است که در اسارت اتفاق افتاده است؟<br>پس آن از خودگذشتگی ها،بخشیدن غذای ناچیز خود به زخمی ها و بیماران،راز و نیازهای نیمه شب،مناجات های عارفانه،تحمل شکنجه های طاقت فرسا،فعالیت های پر دامنه فرهنگی،کلاسها و سخنرانی ها و نشست های علمی،برنامه های جذاب هنری،کجاست و چه جایگاهی در این سریال دارد؟<br>آن غمهای درون و بشاشیت چهره،همدلی و به اعتراف عراقی های تبدیل اردوگاهها به ایرانی کوچک،اتحاد و همبستگی در مقابل دشمن،تاثیر معنوی در سربازان و افسران بعثی،دفاع جانانه و متین از امام و نظام اسلامی و پذیرش خطرات فراوان ،چه جایی در این سریال دارد؟<br>به اعتقاد بنده،اگر حزب بعث عراق برای بدنام کردن اسرای ایران و مخدوش کردن واقعیات این الماس های درخشان سریالی می ساخت،بهتر از این نمی توانست دست به تحریف گری بزند.<br>چرا متولیان فرهنگی کشور،از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گرفته تا صدا و سیما،چشم بسته ،بجای ساخت سریال های پر محتوا و منطبق با واقعیات،بودجه و امکانات این کشور را صرفِ اینگونه فعالیت ها می کنند که نه تنها کار فرهنگی محسوب نمی شود ،بلکه عملا اقدامی غیر فرهنگی و حتی ضد فرهنگی است.<br>مسئولین ذیربط بدانند که آزادگان از اینگونه کارها ناخرسند بوده و خواهان توقف پخش آن از شبکه دوم سیما و مؤاخذه سازندگان این سریال می باشند.</font></font><br></font></div> text/html 2014-12-09T19:34:13+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی گردهمایی آزادگان موصل 1 http://azadenews.mihanblog.com/post/1262 <h1 class="title" id="page-title"><font color="#FF0000"><span>گردهمایی آزادگان موصل 1</span></font></h1><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden" align="justify"><div class="field-items"><div class="field-item even"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://mfpa.ir/sites/default/files/styles/node_image/public/image/news/4_33.jpg?itok=7Uiu2jVB" alt="" align="left" border="0" height="179" hspace="0" vspace="0" width="253"></font></div></div></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="color:#0000ff;"><strong>&nbsp;&nbsp; به گزارش دفتر موسسه پیام آزادگان استان خوزستان </strong></span>،گردهمایی کشوری دو روزه آزادگان اردوگاه موصل 1 (بزرگ) در اواخر دیماه سال جاری در روزهای پنجشنبه وجمعه ( 93/10/25 و 93/10/26 ) در اهواز برگزار می گردد .<br>&nbsp;&nbsp; از آزادگان اردوگاه مذکور تقاضا می شود در صورت تمایل به شرکت دراین گردهمایی با شماره تلفن موسسه پیام آزادگان خوزستان 32926481 – 061 تماس گرفته و یا به همراه برادر آزاده محمد آقانیا 09161131148 پیامک ارسال نمایند.<br> ضمنا امکان پذیرش دوستان آزاده از عصر روز چهارشنبه مورخ 93/10/24&nbsp; فراهم گردیده است.</font></p> text/html 2014-12-09T16:34:28+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی فرخوان شناسایی شهدای آزاده http://azadenews.mihanblog.com/post/1261 <div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00478/1t1m9xb33zk1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br> text/html 2014-12-09T14:59:57+01:00 azadenews.mihanblog.com رحمان سلطانی ارزیابی http://azadenews.mihanblog.com/post/1260 <div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#FF0000">نقد منصفانه و شفاف سازی</font></b><br>همچنان نقد منصفانه و شفاف سازی در دستور کار انجمن وب نویسان ازاده است.مسئله غیر عادی در روال شرکت خودکفائی مشاهده نمی کنیم که روش را عوض کنیم.<br><br></font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00478/zg6rmihwkfyn.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="bottom" border="0"></font><br></div></div>